Opgericht:

5 maart 1999

Stichting O.K.I. staat voor leren

De stichting is ontstaan vanuit een diepe wens om kansarme kinderen te helpen bij het zetten van stappen op weg naar een mooie toekomst. Deze wens drijft ons na bijna 20 jaar nog altijd even sterk!

Ons doel

Het doel van de stichting is om kansarme kinderen, van wie de ouders weinig geld hebben, goed onderwijs te laten volgen.

Daarbij beperken we ons niet tot de lagere school: we begeleiden de kinderen ook bij het voortgezet onderwijs en een eventuele vervolgstudie.

Onze aanpak

Stichting O.K.I. is kleinschalig en persoonsgericht. We willen de kinderen het liefst zo jong mogelijk helpen, vanaf de peuterspeelzaal. Zo kunnen we de garantie bieden om de lagere school en het voortgezet onderwijs te kunnen volgen, en dan eventueel door te kunnen stromen naar een vakopleiding.

We beoordelen niet op religie of afkomst. We onderzoeken altijd of de ouders daadwerkelijk een laag inkomen hebben.

Mocht een kind naar de universiteit willen gaan, dan zal hij/zij eerst door de leiding gescreend worden. Dit om ervoor te zorgen dat het ter beschikking stellen van de benodigde financiële middelen goed verloopt en om te weten dat de scholier voldoende capaciteiten heeft.

Stichting O.K.I. zorgt voor onder andere de aanschaf van leerboeken, schooluniformen, schoenen, schooltassen en de benodigde vaccinaties. Het geld voor de benodigdheden van de school gaat niet naar de ouders maar rechtstreeks naar de betrokkene. De directeuren ontvangen het schoolgeld van de kinderen. Dus de ouders hebben geen recht op het geld.

Stichting O.K.I. spreekt met de ouders van de kinderen af dat de ouders de kinderen stimuleren om te leren. De ouders zorgen goed voor hun kinderen en voor hun uniformen, zodat ze schoon blijven.

Essentieel bij onze werkwijze is dat we werken met lokale vrijwilligers. Zij kennen de kinderen en hun familieomstandigheden, waardoor ze de kinderen optimaal bij kunnen staan en op de voet volgen. Er is rechtstreeks contact met de scholen waar de kinderen onderwijs volgen, zodat we altijd op de hoogte zijn van de prestaties en de motivatie van ieder kind.

We boeken vooruitgang

Ten aanzien van het onderwijs is in Indonesië vooruitgang geboekt, onder andere door subsidies te verstrekken aan de overheidsscholen. De ouders/verzorgers van kinderen die naar overheidsscholen gaan, hoeven geen schoolgeld meer te betalen.

Desondanks zijn er nog steeds kinderen die buiten de boot vallen en die de hulp van een stichting als O.K.I. hard nodig hebben.

Financiële middelen

De stichting werft financiële middelen via een jaarlijkse loterij (onder andere op de ‘Meise Mert’ in Geldrop) en bij diverse scholen, verenigingen en particulieren.

Verder zamelen mensen geld voor de stichting in met allerlei (sportieve) acties, zoals bijvoorbeeld de halve marathon van Eindhoven.

Daarnaast hebben we een aantal donateurs die ons maandelijks of jaarlijks steunen met een vast bedrag. Het beheer van de financiën ligt bij de stichting in Nederland.

Word vriend van Stichting O.K.I.!

Om ervoor te zorgen dat deze kansarme kinderen hun studie succesvol kunnen voltooien vragen wij uw hulp! Stichting O.K.I. blijft actief in het werven naar donateurs.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com